Welkom

Welkom op de web-site van de Leene stamboom. Op deze web-site staan de resultaten van mijn onderzoek naar personen met de familienaam Leene. Ik verzamel allerlei gegevens over personen met deze achternaam door voornamelijk op Internet te zoeken.

Belangrijkste doelstelling is het vinden van de relatie tussen al die personen: de stamboom. Momenteel heb ik twee belangrijke takken gevonden: de katholieke tak en de protestantse tak. Daarnaast zijn er ook nog enkele andere takken buiten Nederland: de Lost Tribes. Hoe een en ander samenhangt weet ik nog niet.

Inmiddels heb ik ook allerlei biografische informatie over leden van de familie gevonden. Dit is te vinden onder de link beroemdheden.

De Buks

In het Leidsch Dagblad van 11 augustus 1914 staat een gebeurtenis in Warmond, waarin een Leene figureert:

Screen Shot 2017-05-24 at 15.59.59


Het betreft hier Johannes Paulus Leene (1871 - 1939) die een café/hotel beheerde in Warmonderhek.

Ongeluk tweeling

In het Leidsch Dagblad van 18 juni 1914 vond ik het volgende bericht:

2581


Dit heeft betrekking op Harm Leene (1866 - 1938) en zijn tweeling Jentina (1906 - 1945) en Wilhelmina Maria (1906 - 1999). Ik weet niet welke van de tweeling het ongeluk overkwam, maar ze heeft het in ieder geval overleefd.

Huize Den Deijl

Hendrik Gerardus Leene (1847-1930) is meerdere malen vermeld als “tapper, kastelein of koffiehuishouder”. Waar hij deze beroepen uitvoerder was niet vermeld. Dankzij verschillende advertenties in het Leidsch Dagblad weten we nu dat hij uitbater was van Huize Den Deijl.

HuizeDenDeijl


Dit restaurant werd ook gebruikt voor allerlei vergaderingen en bijeenkomsten. Zo was er op 3 augustus 1898 een verkoop van nog op het land staande aardappelen.

2544


De advertentie wekt de indruk dat Hendrik Gerardus eigenaar was van deze aardappelen. Moest hij allerlei dingen naast de koffie doen om bij te verdienen? Of stak hij zich vaker in allerlei zaken? In ieder geval moest hij op 18 december 1900 faillissement aanvragen.

Leene Schoenen

De winkel Leene Schoenen in Harderwijk heeft een nieuwe eigenaar. Het is apart dat de winkel nog steeds naar de oprichter Leene vernoemd is, ondanks dat er al een tijdje geen Leene meer de bewindsouder is. In dit artikel in Het Contact staat nog enige info over de geschiedenis van deze winkel:

Leene bestaat al sinds 1892, toen schoenmaker Jan Leene uit Kampen, door een van de oprichters van Veldwijk werd gevraagd naar Ermelo te komen. Hem werd beloofd dat hij het schoenherstelwerk van Veldwijk mocht doen. Hij huurde daarop de veranda van Bakkerij op de hoek van de Leuvenemseweg en het begin van Schoenhandel Leene was een feit.

In 1926 verhuisde Schoenhandel Leene naar het huidige pand dat inde loop van de tijd meermalen werd verbouwd. De winkel ging over van Jan Leene op zijn zoon Hendrik Leene, die in 1934 overleed. Zijn vrouw zette de zaak voort en droeg de winkel 1956 over op haar dochter, Corry De Groot-Leene. Haar man, P. de Groot, overleed in 1966. 


lintje voor Jan Leene (1934)

Ik las in de Stentor dat Jan Leene, geboren in 1923, op 29 april 2011 lid in de orde van Oranje-Nassau is geworden. Uit dit artikel:

Vanaf 1990 is de heer Leene 15 jaar voorzitter geweest van de Christelijke Oratoriumvereniging Immanuel. Daarnaast vervulde de heer Leene van 1999 tot 2008 de rol van voorzitter van de Protestants-Christelijke Ouderen Bond en behartigde op deze wijze de belangen van 50-plussers. Sinds 2000 was hij vanuit deze functie tevens actief binnen de stichting Welzijn senioren Kampen en vervulde hij tijdelijk de functie van penningmeester. Tegenwoordig is de heer Leene op persoonlijke titel secretaris van deze stichting.


Overlijdensberichten

Ik hem weer mijn jaarlijkse overzichten van overlijdens ontvangen van het CBG.

  • Alida Hermina Leene, overleden op 23 jaunira 2013 in Apeldoorn;
  • Aleida Johanna Leene, overleden op 7 februari 2013 in Nieuwegein;
  • Grietje Leene, overleden op 19 augustus 2013 in Harderwijk.

Weida Cornelia Leene overleden

Het Centraal Bureau Genealogie in Den Haag, houdt me jaarlijks op de hoogte van het overlijden van een familielid met de achternaam Leene. Dit jaar ontving ik bericht van het overlijden van Weida Cornelia Leene op  5 juli 2012. Dit soort gegevens mag het CBG pas twee jaar na de gebeurtenis aan mij doorgeven.

Een beetje laat, maar toch mijn oprechte deelneming aan de familieleden.

Geboren Stephanus Frederik Bester

Freek Leene berichtte me, dat zijn dochter Almatine Leene bevallen is van een zoon, Stephanus Frederik Bester, op 25 april jongstleden.

Gefeliciteerd allen!

Langst getrouwd

Bij het zoeken naar familieleden kwam ik de wikipedia-pagina tegen die de langst getrouwde echtparen opsomt. In deze lijst staat ook een Leene:

72 jaar: Op 14 december 2011 vierden Johan Frederik Frits Leene (geboren op 10 april 1916, en toen 95) en Dirkje L. Dits van Elten (geboren op 28 maart 1916, en toen ook 95) uit Ermelo hun 72 jaren van huwelijkstrouw. Dits overleed op 20 augustus 2012 als 96-jarige.


Girard Leene

Ellis Island is een eiland voor Manhattan in de staat New York waar alle immigratie in de VS plaatsvond. Inmiddels zijn alle(?) gegevens betreffende immigratie op Internet te vinden. Een goede reden om eens naar de naam Leene te zoeken. Dit levert 11 personen met de achternaam Leene op, waarvan er éé uit Holland aankomt: Girard Leene.

Girard Leene, woonachtig in Den Haag, komt in 1920 aan in New York en is dan 27 jaar oud. Dit is voor mij onvoldoende om hem te kunnen plaatsen. Gelukkig zijn inmiddels ook de detailgegevens over de immigratie te vinden.

rochambeau

Girard kwam aan in New York op 27 november 1920 met de SS Rochambeau. Deze stoomboot onderhield een lijndienst tussen Le Havre en New York. De Rochambeau was op 16 november vertrokken, dus de reis duurde 11 dagen.

Op het schipsmanifest staan de details van de passagiers op deze boot. Zo staat er over Girard dat hij een Racer is, frans spreekt, single is en een broer heeft die W.B. Leene die in Den Haag woont. Er staat tevens dat hij in Transit is. Volgens mij betekent dit dat hij ook weer zal vertrekken. Ook fysieke gegevens over haar (fair), borst (fair), ogen (blue) en lengte (5 feet 6 inches - 168 cm) zijn vermeld. Girard heeft tevens aangegeven noch polygamist, noch anarchist te zijn en niet van plan is aanslagen tegen de overheid van de VS te plegen.

Op de lijst staan 8 racers die allemaal als bestemming hebben Madison Square Garden voor six day race. Deze racers komen uit Vlaanderen en Nederland en zullen een maand in de VS blijven.

Het feit dat het over racers en wedstrijden gaat in Madison Square Garden geeft weg dat er hier een groep wielrenners in de VS aankomt om wedstrijden in Madison Square Garden te rijden. Het kan dan alleen maar over Gerardus Petrus Leene gaan. Hij heeft trouwens geen broer met de initialen H.W., dus of dit ook een typefout is?

In deze zesdaagse race reed Gerard samen met de italiaan Orlando Piani en zijn ze geeindigd als zesde.


Gemaakt en onderhouden door Arnaud Leene (2002 - 2017)