Houben, P.P.J., Leene, G. en Slager, B. (1998)

Ouder worden bezien vanuit de middenjaren. Een verkenning op micro-, meso-, en macro-niveau. Verslag van drie workshops.

Amsterdam: Vrije Universiteit, Stichting Toegepaste Gerontologie, 1998.

Verslag van enkele workshops, met als deelnemers 45-plussers, waarin het ouder worden benaderd werd vanuit een levensloopperspectief. In de workshops heeft men gestreefd naar de ontwikkeling van inspirerende beelden van leefmogelijkheden in latere levensfasen. Discussies zijn gevoerd over onderwerpen op micro- (individueel), meso- (voorzieningen) en macroniveau (overheidsinterventies). Theoretische kaders van diverse wetenschappers (de klinisch psycholoog Petzold, de psychogerontoloog Marcoen, en de econoom Zalm) vormen de achtergrond voor de verschillende workshops.


Gemaakt en onderhouden door Arnaud Leene (2002 - 2017)