Linneman, M.A., Leene, G.J.F. (1990) 

Eenzaamheid onder hoogbejaarden en de interventiemogelijkheden in de eerste lijn. Verslag van een inventariserend onderzoek in twee buurten van Amsterdam: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 1990, 21, pag. 161-168.

Gemaakt en onderhouden door Arnaud Leene (2002 - 2017)