Herard Leene

Op o.a. Amazon komt Herard Leene voor als mede-auteur bij het boek Sex on the Screen : Eroticism in Film (ISBN: 0312713355). De tweede auteur is Gérard Lenne. Dit boek is gepubliceerd in 1985 als paperback. Gérard Lenne is een franse auteur en film-criticus. Er bestaat dan ook een franstalig boek met vrijwel dezelfde title: érotisme et cinéma. Dit boek is echter zonder Herard Leene als mede-auteur. Ik vermoed daarom dat Herard Leene de vertaler is. 

In mijn bestand komt geen Herard voor en ook op Internet zijn er geen referenties te vinden. Ik vermoed daarom dat Herard Leene een pseudoniem is.

Gemaakt en onderhouden door Arnaud Leene (2002 - 2017)