Jentina Emma Leene

Ze is in 1928 cumma sum laude gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam op een proefschrift getiteld ‘The fortunidae of the Siboga Expedition’.  Van 1899 tot 1900 de H.M.S. "Siboga" onderzocht de zeeën rond Nederlands Oost Indië (nu Indonesia). Haar naam is verder verbonden aan de eerste beschrijving van een aantal krabben door haar deelname aan de Snellius Expeditie.

In 1972 heeft ze als editor een klassiek werk op het gebied van textiel conservering geschreven. Bij Amazon is het inmiddels bij de antiquariaten terecht gekomen. In zeer veel publicaties wordt nog naar dit werk verwezen. Zij was verbonden aan de Technische Universiteit Delft als lector en hoofd van het Instituut Vezelstoffen TNO, Delft;. 

Ze was Officier in de Orde van Oranje-Nassau

• Leene, J. E., 1936. — Note on Charybdis erythrodactyla (Lam.), Charybdis acutifrons (De Man), and Charybdis obtusifrons nov. spec. Zoologische Mededeelingen , Leiden, 19 : 117-127, fig. 1-12.

• Leene, J. E., 1938. — The Portunidae of the Siboga expedition. VII - Brachygnatha, Portunidae. Siboga Expedition, Monographie ,39 , C3, livr. 131: 1-156, fig. 1-87. 

• Leene J. E., 1940. Biological results of the Snellius Expedition. VI. The Portunidae of the Snellius Expedition (Part 1). Temminikia, 5: 163-168.

Leene, J.E., Problematiek van het bergen, reinigen en exposeren van archeologische textiel, pp45-51 publicatie no 1, “Paramenten en Relieken” nov 1972

• Leene, J. E., L.Demeny, R. J.Elema, A. J.DeGraff, and J.Surtel. “Artificial Aging of Yarns in the Presence as Well as in the Absence of Light under Different Atmospheric Conditions.”Proceedings of the International Council of Museums 13 (1958): 107–242.

•J. Leene, "Restoration and Preservation of Ancient Textiles and Natural Science," Recent Advances in Conservation, IIC (1963) pp.190-191.

image

Gemaakt en onderhouden door Arnaud Leene (2002 - 2017)