Marjolein Esther Leene

In 1989 heeft ze een scriptie geschreven aan de Universiteit van Groningen: Wonderen zijn de wereld nog niet uit. Een onderzoek naar de redenen van het pelgrimeren en de herkomst van bedevaartgangers in een drietal bedevaartsoorden in de Nederlanden in de late middeleeuwen.

In 1987 verscheen de Knapzak-route Hoogersmilde van de hand van Marjolein Leene en Hans Elerie. Knapzak-routes zijn trouwens wandelingen in kleine dorpen van Drente.

Gemaakt en onderhouden door Arnaud Leene (2002 - 2017)