Haagse Tak

De Haagse tak van de familie heeft zijn oorsprong in de omgeving van Den Haag. Men woonde met name in Den Haag, maar ook in Voorburg of Schevingen. De gegevens zijn vooral gebaseerd op de in archieven beschikbare data van na 1810. Het is opvallend dat er maar één Leene is, die voor 1810 is geboren (Petrus Leene). Alle andere Leene's in die buurt zijn van hem afstammeling.

Inmiddels heeft een ijverige mede-genealoog een nog oudere Leene gevonden:  Johannes Leene, geboren in circa 1758. Deze heeft in 1791 een zoon gekregen, Jan Leene. Deze Jan Leene trouwde met Theresia Dammeson en kreeg vier kinderen. Of en waar verdere afstammelingen van deze Jan Leene tak zijn is nog onduidelijk. Het vermoeden is nu dat deze Jan Leene een broer is van de  Petrus Leene. Alleen de stamboom van  Petrus Leene is op de site vermeld, omdat de relatie met Jan Leene (1791) nog niet 100% duidelijk is.

Status onderzoek

 Het onderzoek richt zich op alle personen die afstammen van deze  Petrus Leene, dwz van alle personen die "Leene-bloed" in zich hebben. Het onderzoek sinds 1810 leek vrij compleet, maar het opduiken van Johannes Leene (1758) maakt dat onduidelijk. Ik verwacht echter dat dit slechts details zijn, omdat alle Leene's die na 1930 zijn overleden inmiddels hun plaats in de beide stambomen hebben gevonden.

Deze stamboom wordt druppelsgewijs aangevuld met nog in leven zijnde Leene's en die dankzij deze website hun gegevens aan mij hebben doorgegeven.

In de katholieke tak zijn nu 315 personen bekend, dit is uitgaande van Petrus Leene en Catharina de Jong. Voor het bekijken van de stamboom bestaan twee mogelijkheden: de Familiekaarten en de Stamboomreeksen.

Familiekaarten

 De Familiekaarten presenteren de stamboom in de vorm van een familie: een echtpaar, eventueel met kinderen en grootouders. En dit op één enkele pagina. Het geeft in een oogopslag inzicht in drie generaties. Het nadeel van deze presentatievorm is dat men de weg in de stamboom snel kwijt is.

Stamboomreeks

 De Stamboomreeks presenteert de stamboom als een lang bestand (opgeknipt in meerdere web-paginas) in de volgorde van generaties te beginnen met de eerste generatie. Deze vorm is nuttig om een totaalbeld te krijgen van de stamboom.

Gemaakt en onderhouden door Arnaud Leene (2002 - 2023)