Kampense Tak

De kampense tak van de familie heeft zijn oorsprong in de omgeving van Kampen. De familie Leene heeft een agrarische oorsprong. Men werkte op het land. Het lijkt een vrij hechte gemeenschap te zijn geweest. Bij geboorte-aangiften, huwelijken en overlijdens-aangiften zien we steeds dezelfde personen terug als getuigen. Deze personen zijn ook vaak met elkaar getrouwd.

De naam Leene lijkt ontstaan te zijn aan het eind van de 18e eeuw. Verschillende Leene's konden nog niet schrijven en als men kon schrijven dan zie je in de handtekening verschillende namen terugkeren: Lene,  Leenen of Leene. Er lijkt dan ook nog een tak Leenen te zijn.

Status onderzoek

 In de protestantse tak zijn nu 1326 personen bekend, dit is uitgaande van Jan Jans Leenties en Anneken. Het onderzoek na 1810 begint lijkt vrij compleet te zijn. Het oorspronkelijke werk van Jaap Leene en Wim van Noort heb ik inmiddels aangevuld met eigen onderzoek in de archieven in Zwolle. De meeste onverklaarde Leene's (in Kampen) zijn nu gevonden. Alle Leene's overleden na 1930 hebben inmiddels een plaatsgevonden in de stamboom.

Dit wil niet zeggen dat er niets meer te doen valt. Met name voor 1810 kan er nog verder onderzoek gedaan worden. De tak Leenen moet uitgezocht worden. Verder zijn er nog diverse personen zonder overlijdensgegevens. Deze zijn waarschijnlijk uit Kampen vertrokken. Maar waar naar toe? En hebben ze nog ergens nakomelingen gehad?

Merk op dat ik met name actief onderzoek doe naar personen met de achternaam  Leene. Echter ook personen met "Leene-genen", maar zonder de achternaam Leene, neem ik op in de stamboom. Het meeste van dit werk wordt aangeleverd door mede-genealogen.

De gegevens van de stamboom worden op twee manieren op deze website gepubliceerd: als Familiekaarten en als een Stamboomreeks. Alle nakomelingen en aangetrouwden vanuit een eerste voorvader zijn gepubliceerd, ook als de familienaam niet meer Leene is. De voorwaarde is dat men "Leene-genen" in zich heeft.

Familiekaarten

 Voor het bekijken van de verschillende families zijn de familiekaarten beschikbaar. Elke familie is op één webpagina te zien, d.w.z. echtpaar, grootouders en kinderen. Deze familiekaarten laten mooi in een oogopslag drie generaties zien. Het nadeel van deze presentatiewijze is dat men snel verdwaald raakt in de diverse generaties. 

Stamboomreeks

 De stamboomreeks geeft een overzicht van alle personen in de stamboom geordend naar generatie afstammend van Jan Jans Leenties.

Gemaakt en onderhouden door Arnaud Leene (2002 - 2023)