Nieuws

Leene Schoenen

De winkel Leene Schoenen in Harderwijk heeft een nieuwe eigenaar. Het is apart dat de winkel nog steeds naar de oprichter Leene vernoemd is, ondanks dat er al een tijdje geen Leene meer de bewindsouder is. In dit artikel in Het Contact staat nog enige info over de geschiedenis van deze winkel:

Leene bestaat al sinds 1892, toen schoenmaker Jan Leene uit Kampen, door een van de oprichters van Veldwijk werd gevraagd naar Ermelo te komen. Hem werd beloofd dat hij het schoenherstelwerk van Veldwijk mocht doen. Hij huurde daarop de veranda van Bakkerij op de hoek van de Leuvenemseweg en het begin van Schoenhandel Leene was een feit.

In 1926 verhuisde Schoenhandel Leene naar het huidige pand dat inde loop van de tijd meermalen werd verbouwd. De winkel ging over van Jan Leene op zijn zoon Hendrik Leene, die in 1934 overleed. Zijn vrouw zette de zaak voort en droeg de winkel 1956 over op haar dochter, Corry De Groot-Leene. Haar man, P. de Groot, overleed in 1966. 


lintje voor Jan Leene (1934) 

Ik las in de Stentor dat Jan Leene, geboren in 1923, op 29 april 2011 lid in de orde van Oranje-Nassau is geworden. Uit dit artikel:

Vanaf 1990 is de heer Leene 15 jaar voorzitter geweest van de Christelijke Oratoriumvereniging Immanuel. Daarnaast vervulde de heer Leene van 1999 tot 2008 de rol van voorzitter van de Protestants-Christelijke Ouderen Bond en behartigde op deze wijze de belangen van 50-plussers. Sinds 2000 was hij vanuit deze functie tevens actief binnen de stichting Welzijn senioren Kampen en vervulde hij tijdelijk de functie van penningmeester. Tegenwoordig is de heer Leene op persoonlijke titel secretaris van deze stichting.


Overlijdensberichten

Ik hem weer mijn jaarlijkse overzichten van overlijdens ontvangen van het CBG.

  • Alida Hermina Leene, overleden op 23 jaunira 2013 in Apeldoorn;
  • Aleida Johanna Leene, overleden op 7 februari 2013 in Nieuwegein;
  • Grietje Leene, overleden op 19 augustus 2013 in Harderwijk.
Gemaakt en onderhouden door Arnaud Leene (2002 - 2023)