Iberisch schiereiland

Zo’n 4200 jaar geleden zaten de voorouders van Leene waarschijnlijk op het Iberisch Schiereiland, en dan met name rond Baskenland. De mutatie die dit aangeeft heet DF27 (S250). Mensen met deze mutatie zijn dus voornamelijk te vinden in Noord-Spanje en Zuid-West Frankrijk.

Deze resultaten zijn zeer recent. De mutatie is pas in 2012 ontdekt en in 2017 werd de geografische verdeling duidelijker. Dit betekent dat de verdeling slechts op een beperkt aantal personen is uitgevoerd. Het kan dus nog wat aangepast worden.

De vraag is nu hoe deze voorouder in Nederland terecht is gekomen. Een voor de hand liggende suggestie is dat het een Spanjool was, die met de legers van Alva is meegekomen. Dit is echter een vrij recente gebeurtenis en zegt niets over wat er in die 4000 jaar is gebeurd. Bovendien het spaanse leger bestond voornamelijk uit huurlingen uit midden-Europa.

Map of haplogroup R1b-M269 in West-Europe and in the Mediterranean basin

Dus er moet verder gegraven worden. Er zijn recentere mutaties bekend, die na de DF27-mutatie hebben plaatsgevonden. Ik heb hiervoor de DNA-testen aangevraagd. Hopelijk kan dan bepaald worden hoe het traject tussen Spanje en Nederland heeft plaatsgevonden.

Ik vrees echter dat er onvoldoende gegevens over de verspreiding van deze recentere mutaties zijn. Maar dan is er tenminste wel een steentje bjgedragen aand het onderzoek hiernaar.

Gemaakt en onderhouden door Arnaud Leene (2002 - 2023)