MyHeritage

Ik ben nog steeds op zoek naar de oorsprong van mijn DNA. Hiervoor heb ik een DNA-test aangevraagd bij MyHeritage. Het bleek echter dat ik ook mijn DNA-gegevens van andere providers kon opsturen voor analyse. Dus ik mijn gegevens van 23AndMe opgestuurd en laten analyseren. Ik had dus eigenlijk geen nieuwe test hoeven te doen.

En het blijkt dat mijn DNA gedeeld wordt met 4429 andere personen. Ik vermoed dat dit aantal niet erg realistisch is en vaak door toeval is veroorzaakt. Slechts 9 personen worden gezien als verre familie, dwz maximaal 2e graads neven en nichten. Van deze 9 personen kan ik slechts 5 een plaats geven in mijn stamboom.

Om meer zekerheid te hebben over het waarheidsgehalte van een DNA-overeenkomst, kijk ik alleen naar zogenoemde getrianguleerde overeenkomsten. Dat wil zeggen dat als ik een overeenkomst op een stuk DNA heb met persoon A en persoon B, dan moeten hier deze twee personen ook onderling overeenkomen. Dit levert een 47 personen op, die overeenkomsten met mij op hebben op 21 stukjes DNA.

De volgende vraag is van welke voorouder een stukje DNA afkomstig is. Hiervoor zijn gegevens over de stambomen van elk van deze personen noodzakelijk. Gelukking hlep MyHeritage hierbij, omdat ze ook stambomen ondersteunen en veel mensen hebben hun stamboomgegevens er op gezet.

Dit betekent dat ik ook al mijn voorouders op MyHeritage heb gezet, zodat verbindingen tussen personen gevonden kunnen worden. Mijn stamboom is hier te vinden. MyHeritage helpt je om je eigen stamboom uit te breiden, zodat de stamboom completer wordt. Dit levert 11 voorouders op.

DNA voorouderclusters.

In bovenstaand plaatje zijn deze voorouderdetecties te zien. In dit plaatje is elke rij een persoon met wie ik getrianguleerde DNA-overeenkomsten heb. En elke kolom is het stukje getrianguleerde DNA. Elke gekleurde cel geeft de overeenkomst weer. De lengte van de cel geeft weer hoeveel DNA er gedeld wordt. In principe hoe meer gedeeld wordt hoe dichter die persoon bij mij in de stamboom staat. De personen die hetzelfde stukje DNA delen hebben dezelfde voorouder. Om dit duidelijker te maken zijn deze personen samengezet, hetgeen 11 clusters geeft.

Bij deze voorouders is er sprake van 2 betovergrootouders, 4 oud-ouders, 4 oud-grootouders en 1 oud-overgrootouders. Merk op dat ik moet sprekers over ouders, want ik weet niet of de DNA van de vader- of moederzijde komt. Hoe verder van mj verwijderd hoe naukeuriger ik de afkomst weet van DNA. Zo helpt die ene overgrootouder mij het pad van de DNA via een oud-grootmoeder, oud-moeder, betovergrootmoeder, overgrootvader, grootvader en vader te vinden.

Is het mogelijk om meer uit de clusters te halen? Om dit te bekijken zoom ik in op twee clusters die dezelfde voorouder hebben:

Schermafbeelding 2022-05-20 om 11.42.28

Merk op dat er geen enkele overlap is tussen deze twee clusters. Waarschijnlijk is één cluster van paternale afkomst en de andere van maternale afkomst. In de groene cluster is de bovenste rij van iemand, die het dichtst bij mij staat. De (meeste) andere rijen zijn zijn nakomelingen. Dit is te zien aan het feit dat er minder DNA gedeeld wordt. Elke nakomeling kan een stukje van zijn voorouder-DNA kwijtraken als het overschreven wordt door ander DNA.

Over het algemeen is dit wat we zien in de bovenstaande afbeelding. Er zijn echter een paar uitzonderingen, hier aangegeven in donkergroen. Deze personen hebben DNA, die ik ook heb, maar die hun ouder niet had. Zegt dit iets over de naukeurigheid van de overeekomsten en de DNA-analyses. Ik ben benieuwd of dit bevestigd wordt door mijn tweede DNA-test. 

Gemaakt en onderhouden door Arnaud Leene (2002 - 2022)