Onbestelbare post

In 1899 had de Rotterdamsche Courant de gewoonte een lijst van onbestelbare post af te drukken. In de uitgave van 4 augustus 1899 staat een briefkaart vermeld die geadresseerd was aan H.G. Leene. 

Er is hier waarschijnlijk sprake van Hendrik Gerardus Leene (1847, Den Haag; 1930, Den Haag). Zou de briefkaart nog ooit bezorgd zijn?

Gemaakt en onderhouden door Arnaud Leene (2002 - 2023)