Tags uitgelegd

Ik maak bij al mijn pagina's en de links gebruik van tags. Een tag is een woord, die een korte beschrijving geeft van de pagina of link. Ik gebrui de tags op een specifieke manier, die helpt om de informatie te ordenen.

leene - dit is de standaard tag voor een pagina waar het woord leene voorkomt.

id:xxxx - dit is een identificator die de persoon in mijn genealogisch bestand identificeert. De xxxx staat voor een nummer in dit bestand;

onbekend - deze tag geeft aan, dat ik niet weet wie de ouders van dit persoon zijn;

(naam) - een naam tussen ronde haak geeft de roepnaam van die persoon aan;

voornamen - indien bekend geef ik de officiële voornamen van een persoon;

divers - geeft aan dat er meerdere personen op de pagina's. Meestal is dit een genealogie web-site;

search_engine - dit kan zijn yahoo, google, zoek.nl, etc. en geeft aan via welke weg ik de link gevonden heb;

Gemaakt en onderhouden door Arnaud Leene (2002 - 2017)