Drama bij Teunis

Een artikel in de Amsterdammer van 16 januari 1896 verhaalt van een drama dat heeft plaatsgevonden in het huis van Teunis Leene aan de Weerdijk in Meppel:

Maandagavond had, zoo meldt men uit meppel aan de Zw. Ct., ten huize van T. Leene aan den Weerdijk een zeer treurig ongeluk plaats. Het dien dag in dienst getreden 14-jarig dochtertje van den leerlooiersknecht Smit kreeg in opdracht eenig waschgoed weg te brengen, en, daar het regende, tevens den wenk, dat de parapluie in de keuken stond. Deze willende halen, opende het kind een verkeerde deur, en viel in een geheel met water gevulden kelder, zonder dat dit bemerkt werd.

De man was niet thuis en de vrouw was inmiddels naar den zolder gegaan. Eenigen tijd later vonden de huisgenooten de klompen van het meisje bij de geopende kelderdeur staan en zagen tot hun groote ontsteltenis het lijk in het water. Alle terstond in het werk gestelde middelen om de levensgeesten weder op te wekken waren helaas vruchteloos.

Dit drama is ook gepubliceerd in Het nieuws van den dag van 15 januari 1896, het Algemeen Handelsblad van 15 januari 1896, de Nieuwe Tilburgsche Courant van 16 januari 1896 en de Tilburgsche courant avn 19 januari 1896. De kranten zijn het niet eens over de leeftijd van het meisje (12 of 14 jaar).

Gemaakt en onderhouden door Arnaud Leene (2002 - 2022)