Louisa Sibilla Catharina Johanna Leene

Zij heeft het record van de eerste vrouwelijke Leene die voorkomt in de kranten. In de Utrechtse Courant van 30 november 1798 staat een aankondiging van een voorgenomen huwelijk met P.F. Droste in Utrecht. Dit bericht is meteen het oudste familiebericht in een karnt betreffende een Leene.

Haar naam komt weer terug in een krantenartikel van de Opregte Haarlemsche Courant van mei 1809. Dit artikel betreft een oproep aan schuldeisers voor haar bedrijf, een logement in Utrecht. Inmiddels lijkt haar eerdere echtgenoot dhr.. Droste te zijn overleden en is ze getrouwd met Jacob Bronsema. De laatste lijkt echter een kleine rol te spelen in dit faillissement aangezien zijn naam slechts terzijde wordt genoemd.

Haar plaats in de stamboom is onduidelijk. Ouders en andere familieleden zijn (nog) onbekend.

Gemaakt en onderhouden door Arnaud Leene (2002 - 2017)