Ordinaris Ingenieur

Deze Willem Leene is de oudste en voornaamste Leene tot nu toe. In de Amsterdamse Courant van 27 juli 1741 wordt verslag gedaan  van een vergadering van de Heeren Staeten Holland en West Friesland. In dit artikel staat de pasage:

Raed aengesteld tot ordinaris ingernieurs ten dienste dezer Landen de heeren Zacharias Christiaen Stuten, Willem Leene, Jan David Paravicini, vendrig in ‘t regiment van den colonel Heyden ....

Een jaar later lijkt hij promotie gemaakt te hebben (Amsterdamse Courant 13 februari 1742):

Voor de Raed van Staete heeft de heer Wilhelm Leene als ordinaris ingenieur ten dienste dezer landen den eed afgelegt.

Gemaakt en onderhouden door Arnaud Leene (2002 - 2023)