Onderzoeken

Er zijn vele redenen waarom men aan stamboomonderzoek kan doen, zeker nu met de mogelijkheid van DNA-onderzoek. Het kan zijn om voourouders te vinden de oorsprong van de familie te zoeken, of de verbinding tussen personen. En nu met DNA-onderzoek kan er ook een medische component bijkomen. Inmiddels heb ik al verschillende van deze invalshoeken gedaan:

  • oorsprong - de eerste vraag was het vinden van de oorsprong van de familie Leene. Dit is onderzoek dat loopt sinds 1995. Inmiddels weet ik dat mijn roots liggen op het platteland bij Kampen.
  • paternale familie - tijdens de zoektocht naar de oorsprong kom je dan allerlei andere Leene's tegen. En dan borrelt al snel een andere vraag naar boven: is dit allemaal dezelfde familie? Wat is er van ze gekomen? De resultaten zijn op deze site te vinden bij de stambomen. Er zijn twee grote takken in Nederland: één in Kampen (de grootste) en één in Den Haag. Het lijkt moeilijk te achterhalen of deze twee takken gelieerd zijn. Wellicht dat DNA hier uitsluitsel kan geven.
  • kwartierstaat - hier onderzoeken we alle voorouders van een specifiek persoon.

Met DNA-onderzoek hebben we de mogelijkheid om nog vroeger te kijken en om de oorprong van iemands DNA in kart te brengen.

  • Y-DNA - het Y-DNA wordt van vader op vader doorgegeven en blijft dus altijd dezelfde. Echter in de loop der tijd treden er genetische veranderingen op. Door deze nu in kaart te brengen, is het mogelijk om specifieke geografische lokaties te vinden, waar deze mutaties zijn opgetreden. Voor het Leene Y-DNA is dit het Iberisch schiereiland.
  • X-DNA - hetzelfde kan gedaan worden met het X-gedeelte dat elke man zijn moeder krijgt.
  • DNA-kwartierstaat - hierbij wordt de oorsprong van het gehele DNA in kaart gebracht en wordt gekeken welk deel van wie is geerfd. Dit onderzoek vergt veel DNA gecombineerd met genealogische gegevens en levert nog maar beperkte resultaten op.
  • DNA-familie - dit is het meest uitgebreide onderzoek en vergt het uitzoeken van alle nakomelingen in een kwartierstaat en de bijbehorende DNA. Dit werk is noodzakelijk om de DNA-kwartierstaat te maken.
Gemaakt en onderhouden door Arnaud Leene (2002 - 2022)