Nieuws

Verwantschapsgraad

Een moment om wat conclusies te trekken. Inmiddels heb ik 24 neven en -nichten gevonden. Deze neven en nichten hebben niet alleen een overlap in DNA, maar ook een verbinding in de stamboom. Dit zijn dus echte bloedverwanten.

Dit zijn bloedverwanten die we niet dagelijks ontmoeten, zoals ouders, kinderen, broers/zusters of ooms/tantes. Het zijn neven en nichten die verder van mij afstaan. Ik heb er slechts één ooit toevallig ontmoet. De verbinding bestaat via overgrootouders, betovergrootouders, oud-ouders en oud-grootouders. Dit betekent een verwantschapsgraad van 8 tot en met 14. 

De verdeling van verwantschapsgraden is te zien in de figuur hieronder.

VerwantschapsgraadVerdeling

De oneven verwantschapsgraden in deze figuur zijn personen, die qua plaats in de stamboom te vergelijken zijn met mijn kinderen (één graad verder weg) of mijn ouders (één graad dichterbij). Trouwens er is één persoon die vergelijkbaar is mijn kleinkind en één met mijn grootouder.

Gemeenschappelijke namen

Geinspireerd door de onlangs gevonden neef, ben ik op zoek gegaan naar andere gemeenschappelijke achternamen. MyHeritage geeft de mogelijkheid om te filteren op DNA-overeenkomsten met gemeenschappelijke achternamen. De meeste van deze achternamen zijn niet erg relevant, want ze verwijzen naar zeer algemene achternamen zoals Willems, de Jong, Wilson, etc.

Maar er zijn een paar namen die minder algemeen zijn, zoals Noest, Das of Pietersen. Voor deze personen had ik nog geen verbinding in de stamboom gevonden. Dus ik moest op de zoek naar de stamboomverbinding tussen mijn achternamen en de achternamen van deze DNA-verbindingen. Dit werk heeft weer een paar neven en nichten toegevoegd.

Gevonden neef

Het langzaam uitbreiden van de stamboom door alle nazaten van al mijn voorouders in kaart te brengen heeft zijn eerste resultaat opgeleverd. Het betreft iemand met wie ik DNA deel, maar ik weet niet via welke weg. Het stuk DNA komt niet overeen met iemand anders die ik al geplaatst had. Het is dus iemand waarvan ik geen idee heb waar die thuishoort. Hij had alleen een kleine stamboom (ouders en grootouders) gepubliceerd, dus er was geen aanknopingspunt. Een van zijn voorouders had wel een achternaam gemeenschappelijk, maar dit is een zeer algemeen voorkomende achternaam.

Bij het in kaart brengen van de nazaten van die tak kwam ik zijn naam tegen en kon ik hem dus plaatsen. Het is een 3e graads neef en we delen betovergrootouders. Ik ben al twee andere personen tegengekomen die dezelfde voorouders delen, maar ze delen onderling geen DNA. De verbindingen zijn verloren gegaan. Het is  dus een nieuw stukje DNA in een tak die ik al had.

MyHeritage geeft slechts één gemeenschappelijke etniciteit aan: Scandinavisch. Is dit stukje DNA van Scandinavische oorprong? Ik heb nog geen personen in die tak van die oorsprong gevonden. Hoe bepaald MyHeritage dit?

Gemaakt en onderhouden door Arnaud Leene (2002 - 2023)