Nieuws

Ethniciteit

MyHeritage probeert een uitspraak te doen over de oorsprong van mijn voorouders. Aangezien ik de meeste voorouders tot ongeveer 1750 heb gevonden, kan ik de MyHeritage voorspellingen tegen de werkelijkheid aanleggen.

Kijk hier om de kaart op een volledig scherm weer te geven

Op de kaart is duidelijk dat mijn voorouders alleen in Nederland geboren zijn. De uitzondering die niet op de kaart staat, is Jan Pietersen [7-104] die in 1757 in Copenhagen geboren is. De voorouders komen met name uit de steden Amsterdam, Leiden, Utrecht, het gebied rond Kampen en rond Vuren. De enige andere buitenlander is Hendrik Wilson (7-92), die geboren is in Emmerich (Duitsland), maar dat is net over de grens. Voorouders op niveau 7 zouden theoretisch 1,6% DNA aan mij overdragen.

De schatting van MyHeritage  over mijn ethniciteit is 77.8% Noord/West-Europees, 20.4% Scandinavisch en 1.8% Grieks-/Zuid-Italiaans. De Noord/West-Europese schatting is dus te laag en de Scandinavische schatting te hoog. 

Ze proberen de Noord/West-Europese schatting verder te verfijnen en geven een hoge betrouwbaarheid  aan Nederlandse provincies Zuid-/Noord-Holland, Utrecht en Gelderland. Dus een zeer goed inschatting. 

MyHeritage doet geen uitspraak over de kwaliteit van de Scandinavische inschatting. Ze geven wel een aantal personen aan die deze oorsprong delen. Dit blijkt zo'n beetje iedereen te zijn, dus daar schieten we niets mee op.

Het percentage van de Grieks-/Zuid-Italiaanse inschatting komt overeen met een voorouder in 1750, die ik niet heb gevonden. Er zijn 143 personen met wie ik een DNA-match heb en die dezelfde etniciteit hebben. Geen van deze personen heb ik een plaats in de stamboom kunnen geven. Dus wellicht als ik verder terug kan gaan, dat er toch een voorouder te vinden is.

Als ik naar de DNA-overeenkomsten kijk met mensen met deze Grieks-/Zuit-Italiaanse dan kan ik ten minste drie subgroepen onderscheiden. Eén op chromosoom 1, op chromosoom 4 en op chromosoom 7.

Op chromosoom 1 (120M-160M) is een grote groep met wia ik een triangulatie heb. Het betreft ook een lang stuk DNA. Het betreft hier tientallen mensen. op 23AndMe ben ik bij 112 mensen opgehouden met toevoegen van personen. Geen idee wat de origine is van dit stuk DNA. Het valt me wel op dat velen een Oost-Europese naam hebben.

Ik heb een triangulatie met 5 personen die ook de Grieks/Zuid-Italiaanse etniciteit hebben. Deze personen zijn geboren in andere Europese landen. We delen allemaal een stukje DNA op chromosoom 4 (5M - 8M). Ook op 23AndMe heb ik personen met dit stukje DNA gevonden. Dus waar komt dit stukje DNA vanddan?

Op chromosoom 7 (40M-80M) heb ik 6 personen gevonden met triangulatie. Geen van deze personen heb ik in de stamboom kunnen plaatsen. Op 23AndMe zijn dit 19 mensen.

Op chromosoom 15 zijn het wellicht twee groepen: 25M-38M en 37M-47M.

Kortom interessante stukjes chromossom. Ik hoop dat MyHeritage met meer data in staat zal zijn om nog specifiekere conclusies te trekken.

Ook 23AndMe geeft een idee over de voorouders van hun DNA-klanten. Voor mij is het 98% Noordwest Europees, 1.7% Ashkenazi Joods en 0.3% Koptisch.

Ze zijn in staat de Noorwest Europees to te sptsen op Zuid-Holland, Noord-Holland en Gelderland. Met een beetje Noordrijnwestfalen (dankzij Wilson?). Zeer goed dus.

De Ashkenazi Joodse DNA heeft zijn oorsprong in Oost-Europa (Polen/Wit-Rusland/Oekraine/etc.). Dit komt overeen met DNA op chromosoom 1. Ze schatten in dat de voorouder on de 18e eeuw leefde. Dit DNA lijkt hetzelde stuk als ik eerder bij MyHeritage heb besproken. Veel mensen dus heb dit stuk DNA. 

Het Koptische gedeelte zit op chromosoom 3.

Kortom er blijven nog genoeg open vragen.

Ongerelateerde smart matches

Voor een aantal personen met een DNA-overeenkomst geeft MyHeritage ook een Smart Match. Ik ben er nog niet achter wanneer er precies een Smart Match getoond wordt. Ik vermoed wanneer er een familie (vader, moeder en kind) gevonden wordt in mijn stamboom en die van een andere gebruiker er een getoond wordt. De Smart Match toont dan informatie uit de andere stamboom en ik kan deze informatie in mijn stamboom overnemen. Dit is een van de manieren die ik gebruik om bloedverwanten aan mijn stamboom toe te voegen.

Een Smart Match is ideaal om personen met gedeelde DNA in mijn stamboom te plaatsen. Zo kan ik een DNA-overeenkomst bevestigen met de stamboomgegevens en heb ik een bloedverwant geidentificeerd.

Inmiddels heb ik echter een aantal Smart Matches waarbij de stamboomgegevens niet op een bloedverwant duiden. Bij deze personen blijkt de stamboom verbinding via een aangetrouwde (dus geen bloedverwant) persoon met een bloedverwant in mijn stamboom te lopen. De vraag blijft dan waar de DNA-overeenkomst vandaan komt.

Voor twee van deze niet bloedverwanten Smart Matches weet ik waar de DNA vandaan komt. Het blijkt om stukjes DNA te gaan, die niets met de Smart Matches te maken hebben. Ik moet dus op zoek naar een  andere Smart Gelukkig die wel een verbinding tussen bloedverwanten geeft. De geografische lokaties van de Smart Match en die van de DNA wijzen op dezelfde lokatie (Amsterdam en Utrecht), dus ik moet gewoon verder graven.

Gemaakt en onderhouden door Arnaud Leene (2002 - 2023)