Straatroof

In het Nieuws van den Dag voor Nederlands-Indië van 3 maart 1914 blijkt dat het beroven van toerisiten in Amsterdam van alle dag is:

In de Pijlsteeg te Amsterdam is foor een man aan eene juffrouw een handtaschje ontrukt, inhoudende o.m. een porteminnaie, waarin ruim 750 Mark, een bedrag van pl.m. f 20 aan Hollandsch geld en 3 brillianten ringen.

Omtrent dezen straatroof verneemt de Tel. nader, dat de dader uit wandelen was met de bestolene en haar echtgenoot. Zij hadden met elkaar kennis gemaakt in een café in de Warmoesstraat. De vriend maakte van deze gelegenheid gebruik - of liever misbruik - door, in de Pijlsteeg gekomen, de juffrouw het taschje te ontrukken en het pijlsnel op een loopen te zetten.

Achter het drietal liep een kruier, die de snoode daad had gezien en den dader herkende. Hij gaf van zijn bevindingen kennis aan de politie, die er op uitging om dezen te arresteeren. Men vond hem hedenmorgen in een logement in de Dirk van Hasseltsteeg en kon tevens de hand leggen op twee zijner handlangers, die in het complot betrokken waren.

Het drietal is op het bureau Pietershal in verzekerde bewaring gesteld.

In zijn haastige vlucht had de dader een portemonnaie, inhoudend 90 Mark en ongeveer 20 gulden Hollandsche geld laten vallen. Deze portemonnaie werd door den eerlijken vinder aan het bureau gedeponeerd.

De sieraden en andere geldswaardige papieren van het echtpaar, Rijck geheeten en afkomstig uit Berlijn, zijn voor ‘t grootste deel terecht.

De aangehouden ontkennen alle schuld.

Het zijn drie Rotterdammers, geheeten Van Hees, De Haas en Leene.

Het drietal blijt, tot nader onderzoek, aan het bureau St. Pietershal in bewaring.””

Bij dit voorval blijkt dus een Leene uit Rotterdam betrokken. Volgens mijn gegevens is deze Leene dan of Josephus (1885-1968) of Theodorus (1875-1950) of Zwier Willem (1891-1949) of Gerrit (1894-1950). Alle vier hadden de goede leeftijd en woonden in Rotterdam rond 1914.

Gemaakt en onderhouden door Arnaud Leene (2002 - 2023)